Despre noi

Scopul Infiintarii Asociatiei

Scopul asociatiei este sprijinirea unitatii de invatamant, Scoala Nr 179 , din Bucuresti, in activitatea de educare, instruire formare, indrumare si supraveghere a elevilor acestei scoli, si implicarea in activitatile de imbunatatire, modernizare si intretinerea bazei materiale a scolii, implicarea in activitati extrascolare
(a) Sustinerea, modernizarea, eficientizarea, cresterea eficacitatii si calitatii precum si imbunatatirea continua a invatamantului, in concordanta cu standardele Uniunii Europene si a specificului societatii romanesti, in interesul copiilor din scoala.
(b) Sustinerea si promovarea intereselor copiilor si parintilor din scoala 179 in relatiile cu profesorii si conducerea scolii

Obiectivele Asociatiei

Sustinerea unitatii de invatamant in activitatea de consiliere si orientare socio-profesionala, de integrare sociala a elevilor.
1. Implicarea in procesul de invatamant, sprijinind material unitatea scolara in adoptarea a noi discipline care sa se studieze prin curriculumul la decizia scolii;
2. Sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare inclusiv angajarea unor profesori/educatori pentru studierea/aprofundarea unor discipline din / in afara programei scolare la cererea parintilor copiilor din scoala 179;
3. Realizarea unei pagini web personalizata scolii 179, unde sa comunicam cu elevii,parintii si profesorii scolii
4. Identificarea de surse de finantare extrabugetare si implicarea directa in imbunatatirea, modernizarea si intretinerea bazei materiale a scolii;
5. Sprijinirea parteneriatelor educationale dintre unitatile de invatamant si intitutiile cu rol educativ pe plan intern si international;
6. Sustinerea conducerii scolii in organizarea si in desfasurarea consultantilor cu parinti pe teme educationale;
7. Sprijinirea scolii si participarea la organizarea si desfasurarea festivitatilor scolare
8. Conlucrarea cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile nonguvernamentale cu atributii in acest sens, in vederea solutionarii situatiei elevilor care au nevoie de ocrotire sau orice fel del ajutor;
9. Implicarea in imbunatirea calitatii vietii si activitatii elevilor;
10.Acordarea de burse scolare si extrascolare elevilor;
11.Sprijinirea initiativelor si proiectelor copiilor, inclusiv cele care privesc imprimarea caracterului practic aplicativ si valorifica pregatirea si inteligenta lor; protejarea tinerelor valori;
12.Sustinerea unor activitati ale elevilor cu caracter social, cultural, profesional, economic si sportiv;
13.Gestionarea fondurilor provenite din cotizatii si alte surse;
14.Acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie materiala precara;
15.Sprijiirea scolii in orice alte activitati, la solicitarea acesteia.
16.Prevenirea abandonului scolar prin derularea unor programe cu acest scop impreuna cu profesorii scolii; Derularea unor programe educative pe teme de genul : drogurile si consumul lor in randul copiilor, violenta in familie, ocrotirea minorilor prin intermediul scolii;
17.Promovarea si cunoasterea traditiilor culturare specifice poporului roman, dezvoltarea multiculturalismului si a dialogului social;
18.Constituirea unei program de protectie a spatiului scolar;
19.Organizarea unor concursuri la nivel scolar si interscolar, la nivel national si international
20.Atragerea de fonduri pentru construirea unei piscine cu sala de gimnastica si a unei cantine/restaurant/bufet.
21.Recunoasterea statutului de utilitate publica a Asociatiei Parintilor din Scoala 179 Bucuresti, conform prevederilor OG nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare
22.Infiintarea de catre Asociatie a unui afterschool intr-un spatiu existent sau nou-construit in incinta sau in proximitatea scolii

Pagina: Despre noi