Operator date personale

Informatii cu privire la prelucrarea datelor personale.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Asociatia Parintilor din Scoala nr. 179 Bucuresti are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

  • Scopul colectării datelor este mentinerea unei lgaturi stranse cu elevii si parintii elevilor din Scoala cu Clasele I-VIII nr. 179 Bucuresti.
  • Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, caz in care nu veti putea fi contactati de catre noi.
  • Refuzul dvs. ne impiedica sa va contactam pentru a participa la diferitele activitati organizate de AP179.
  • Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator si institutia scolara.
  • Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată catre Asociatia Parintilor din Scoala nr. 179 Bucuresti . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
  • Datele dumneavoastră NU vor fi transferate catre terti.
  • Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.